д-р наук держ. упр., проф. В.П. Садковий (голова редакційної колегії) (Україна),

д-р наук держ. упр., проф. С.М. Домбровська (головний редактор) (Україна),

д-р наук держ. упр., проф. С.В. Майстро (заступник головного редактора) (Україна),

канд. наук держ. упр. А.Л. Помаза-Пономаренко (відповідальний секретар) (Україна),

д-р наук держ. упр., проф. А.О. Дєгтяр (Україна),

д-р наук держ. упр., проф. Ю.Д. Древаль (Україна),

д-р наук держ. упр., проф. О.М. Іваницька (Україна),

д-р наук держ. упр., проф. Ю.О. Куц (Україна),

д-р наук держ. упр., проф. О.А. Мельниченко (Україна),

д-р наук держ. упр., проф. В.В. Маліков (Україна),

д-р наук держ. упр., доц. В.М. Мороз (Україна),

д-р наук держ. упр., доц. А.В. Ромін (Україна),

д-р філос. наук, проф. О.В. Рябініна (Україна),

д-р соціол. наук, доц. О.В. Скориніна-Погребна (Україна),

д-р наук держ. упр. С.І. Чернов (Україна),

д-р. габіліт., проф. Урбанек Анджей (Польща),

канд. наук держ. упр. Чубари Томаш (Польща)