Редакційною політикою видання є висвітлення результатів унікальних досліджень авторів різних країн світу з широкого кола фундаментальних, прикладних та без пекових аспектів сучасної науки.

Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative) спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Редакція активно залучає провідних міжнародних науковців до процесу рецензування статей.

Редакція інтенсивно просуває видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз з метою поглибленої інтеграції до світового наукового інформаційного простру, підвищення рейтингу як самого видання, так і наукометричних показників його авторів.

"Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління " є фаховим виданням відкритого доступу. Вісник практикує політику негайного, безперешкодного та відкритого доступу до опублікованого змісту статей, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для забезпечення загального суспільного прогресу.

Політика ідентифікації та розгляду інформації чи звернень про порушення вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, а також усунення таких порушень.

Редакція видання періодично проводить самостійний моніторинг видання на відповідність вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (далі – Порядку) з метою виявлення невідповідностей або недоробок, а також подальшого їх усунення.

Повідомлення про порушення вимог Порядку розглядається в разі, коли воно подано на офіційну електронну пошту, вказану на сайті видання, із зазначенням конкретного порушення та його аргументацією.

За аргументованим повідомленням про порушення редакція проводить розслідування із з'ясуванням всіх обставин порушення або їх відсутності.

Якщо в ході розслідування з'ясовується факт порушення, проводяться заходи щодо його усунення.

Заходи щодо усунення порушень проводяться у відповідності з виявленими порушеннями. Якщо порушення пов'язане з відсутністю необхідної інформації про видання, порушення усувається шляхом її додавання. Якщо ж порушення стосується однієї з публікацій видання, то порушення усувається відповідно до Етики публікації видання.

Конфлікт інтересів

Всі автори зобов'язані розкрити (задекларувати в відповідному розділі статті) фінансові або інші явні або потенційні конфлікти інтересів, які можуть бути сприйняті як ті, що вплинули на результати або висновки, представлені в роботі.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, що підлягають розкриттю:

  • отримання фінансової винагороди за участь в дослідженні або написання рукопису;
  • будь-який зв'язок (робота за договором, консультування, наявність акціонерної власності, отримання гонорарів, надання експертних висновків) з організаціями, що мають безпосередній інтерес до предмету дослідження або огляду;
  • патентна заявка або реєстрація патенту на результати дослідження (авторського права і ін.);
  • отримання фінансової підтримки для будь-якого з етапів проведення дослідження або написання рукопису (в тому числі гранти і інше фінансове забезпечення).
  • явні і потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті якомога раніше.

Інформація про конфлікти інтересів, отримана від авторів рукописів, не надається рецензентам і доступна тільки редакційній колегії при ухваленні рішення про публікацію рукопису. Також інформація про конфлікти інтересів публікується в складі повного тексту статті.