References повинен бути оформлений символами латинського алфавіту за стандартами Modern Language Association (MLA).

Правильне оформлення References (списку використаних джерел за цими стандартами) – необхідний аспект у підготовці рукопису статті, що подається до Вісника.

Оптимальна кількість цитованих робіт в авторських наукових статях – до 20 джерел. Бажано цитувати оригінальні роботи, опубліковані протягом останніх 5-7 років у вітчизняних і зарубіжних періодичних наукових виданнях, а також високо цитовані джерела, які містяться в Scopus, Web of Science та інших наукометричних базах, визнаних МОН України. У список використаних джерел не включаються неопубліковані роботи.

За можливості може бути надана додаткова інформація про статті, які мають номер DOI та ін., посилання на який повинно перевірятися.

Кожне джерело слід поміщати з нового рядка під порядковим номером, який указується в самому тексті статті арабськими цифрами у квадратних дужках з конкретизацією сторінок джерела, якщо він має такі. У списку використаних джерел усі вони розміщуються в алфавітному порядку.

Важливо, що джерела українською, російською та іншими мовами, що використовують символи кирилиці, необхідно обов'язково транслітерувати. Транслітерацію можна здійснити автоматично на сайті http://translit.net/.

Якщо Ви використовували переклад будь-якої статті, посилання краще приводити на оригінальну публікацію.

Автор несе відповідальність за правильність даних, наведених у списку використаних джерел.

Вимоги та приклади оформлення References:

1. Посилання на статтю періодичного видання. У бібліографічному описі кожного такого джерела слід указувати всіх авторів, відокремлюючи їх один від одного комою та пробілом. Ініціали вказуються після прізвища і розділяються знаками пунктуації, зокрема комою. Повні імена авторів не наводяться. У разі 4 і більше авторів ставиться «Etal.» після перших чотирьох прізвищ. Якщо авторів менше 4, то «Etal.» не використовується.

Після переліку авторів ставиться крапка, пробіл і відкриваються лапки ("). Потім наводиться назва публікації англійською мовою повністю, без скорочень, а також через пробіл транслітериється символами латинського алфавіту у квадратних дужках, якщо в оригіналі вона із символами кирилиці.

Після назви статті ставиться крапка, закриваються лапки (") і ставиться пробіл.

Зазначається (курсивом) назва періодичного видання англійською мовою або транслітерується символами латинського алфавіту, якщо в оригіналі вона із символами кирилиці.

Після назви видання ставиться пробіл і наводиться інформація про видання: номер видання, що відокремлюється пробілом, якщо необхідно, у круглих дужках указується номер тому, потім зазначається рік видання в дужках, після них ставиться двокрапка і вказується діапазон сторінок. Для статей у кінці оформленого посилання через крапку вказується, його носій (Print).

Крім того, у кінці посилання може наводитися додаткова інформація про статті – номер DOI та інше.

Якщо стаття в електронному виданні, то слід зазначати дату звернення до цього джерела і відповідну URL-адресу.

Приклади:

Shobdoeva, N.V. "Investments in improving the quality of human capital [Investicii v povyshenie kachestva chelovecheskogo kapitala]". Izvestija BGU 6 (62) (2008): 5–7. Print.

Ewers C. D. "Educational Planning within the Framework of Economic Planning." International Review of Education 10 (1964): 129-140. Print.

Moroz, S.A., Dombrovska, S.M. and Moroz, V.M. "Rating the scientific-pedagogical staff, as a patr of the system of state management of higher education quality [Rejtyng naukovo-pedagogichnyh pratsivnykiv, yak skladova systemy dergavnogo upravlinnja yakistyu vyshchoj osvity]." Visnik Natsionalnogo universitetu civil`nogo zahystu Ukrainy 2 (7) (2017): 294–309. Print. doi:10.5281/zenodo.1038888.

Krasnyakov, Ye. "Factors influencing the processes of formation and implementation of state policy in the field of education of Ukraine [Chynnyky vplyvu na protsesy formuvannya ta zdiysnennya derzhavnoyi polityky v haluzi osvity Ukrayiny]." Viche 2 (2011). Web. 15 Sept. 2017 <http://www.viche.info/journal/2381/>.

2. Посилання на книгу (монографію, словник, навчальний посібник тощо). Необхідно вказувати авторів, відокремлюючи їх один від одного комою і пробілом. Ініціали вказуються після прізвища і розділяються комою. Повні імена авторів не наводяться. Автори першого і другого порядків розділяються комою і пробілом. У разі 4 і більше авторів ставиться «Etal.» після перших чотирьох прізвищ. Якщо авторів менше 4, то «Etal.» не використовується.

Назва книги (курсивом): наводиться переклад і транслітерація символами латиниці у квадратних дужках. Якщо книга видана англійською мовою, то її назва в квадратні дужки не береться.

Після назви книги ставиться крапка і пробіл, і вказується номер видання (у форматі 1st, 2nd, 3rd, 4th і т.п.), а також додаткова інформація про видання: виправлене (rev.), доповнене (enl.), стереотипне (repr.) та ін.

Зверніть увагу, що перше видання вказується лише в тому випадку, якщо достовірно відомо про подальші перевиданнях, і Ви цитуєте саме перше видання.

Місце видання – вказується місто. Після зазначення місця публікації ставиться двокрапка і пробіл, і вказується видавництво транслітерацією латиницею або його англійська назва. Після видавництва ставиться кома і пробіл, і конкретизується рік видання, після цього ставиться крапка і пробіл.

Для книги в кінці посилання в круглих дужках вказується її носій (Print). Якщо книга у відкритому доступі в мережі Інтернет, то слід зазначати дату звернення до такого електронного джерела і відповідну URL-адресу.

Приклади:

Nyemets', K. A., Virchenko, P. A. and Kulyeshova, H. O. Education system of the Kharkiv region: socio-geographical aspect [Systema osvity Kharkivs'koyi oblasti: suspil'noheohrafichnyy aspect]. Kharkiv, 2014. Print.

Boin, A., Ekengren, M. and Rhinard, M. The European Union as Crisis Manager. New York: Cambridge University Press, 2013. Print.

Nelson, R. and Couto, C. Small Animal Internal Medicine. 5th ed. New-York: Mosby, 2014. Print. Dictionary of the Ukrainian language [Slovnyk ukrayins'koyi movy]. Kyiv: Naukova dumka, 1980. Print.

Surmin, Yu.P., Bakumenko, V.D. and Mykhnenko A.M. Encyclopedic Dictionary of Public Administration [Entsyklopedychnyy Slovnyk z Derzhavnoho Upravlinnya]. Kovbasyuk, Yu.V., Troshchyns'kij, V.P. and Surmin, Yu.P. (ed.). Kyiv: NADU, 2010. Print.

Munich Security Report 2017 «Post-Truth, Post-West, Post-Order?». Rep. N.p., Web. 17 Feb. 2017. <https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/munich-security-report-2017/>.

3. Посилання на матеріали конференції (тези). Необхідно вказувати авторів, відокремлюючи їх один від одного комою і пробілом. Ініціали вказуються після прізвища і відділяються комою. Повні імена авторів не наводяться. Після переліку авторів ставиться крапка і пробіл.

Назва публікації наводиться (курсивом) англійською мовою, а також транслітерується у квадратних дужках, якщо в оригіналі джерело із символами кирилиці. Після назви тез ставиться крапка і пробіл, і вставляється сполучна фраза – «Proc.», а також зазначається назва збірки матеріалів конференції. Ця назва, а також конференції наводяться англійською мовою, а також транслітерація у квадратних дужках, якщо в оригіналі вона із символами кирилиці. Після назви ставиться крапка і пробіл.

Слід указати максимально повні відомості щодо конференції: місце проведення, дату тощо. Після цього зазначається місто видання і назва видавництва транслітерацією латиницею або англійська назва. Після вказівки видавництва ставиться кома і пробіл. Рік видання, після нього ставиться крапка і пробіл, і потім вже сторінки.

Для матеріалів конференції в кінці сформованного на них посилання вказується їх носій (Print).

Якщо тези у відкритому доступі в мережі Інтернет, то слід (за аналогією sз статтею) зазначати дату звернення до такого електронного джерела і відповідну URL-адресу.

Приклади:

Levishchenko, M.S. Actuality of communication games application in teaching English in higher educational institutions of MIA [Aktual`nist` vykorystannja komunikatyvnyh igor u navchanni anglijs`koj movy v vyshchih navchal`nyh zakladah systemy MVS]. Proc. of IA Specialists’ and Law Experts’ Foreign Language Training [Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv OVS ta fakhivtsiv iz prava], National Academy of Internal Affairs. Kyiv: NAIA, 2015. 83-86. Print.

4. Посилання на Інтернет-публікацію, у т.ч. на правовий документ. Указується назва (курсивом) англійською мовою, якщо необхідно, то і транслітерація (за аналогією із статтею), потім ставиться крапка і пробіл. Після чого вставляється сполучна фраза «Web.» і вказується дата, з якої даний матеріал доступний на зазначеній web-сторінці.

Потім крапка, пробіл і повна Інтернет-адреса сторінки, що можливо також не з дужками, а із сполучною фразою «Availableto:», але в такому випадку після цієї фрази також використовується сполучна фраза «Accessed:».

Приклади:

Sweden will compensate 60% of the cost of home-based energy storage [Shveciya kompensuvatyme 60% vartosty domashnih system zberigannya energiji]. Web. 16 Apr. 2016. <http://www.epravda.com.ua/news/2016/11/23/612034/>.

World Energy Council. Web. 05 Apr. 2017. <http://www.worldenergy.org/document/ethiopia_june_30_v_gbeddy_security.pdf>. The International Energy Agency. Available to: http://www.iea.org. Accessed: 05 Apr. 2017.

Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. The Constitution of Ukraine. N.p., 28 June 1996. Web. 14 Feb. 2018. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

5. Посилання на дисертації або їх автореферати. За аналогією з посиланням на статтю і книгу – указується через кому прізвище (-а) та ініціали автора (-ів), потім назва англійською в лапках і транслітерація у квадратних дужках, якщо в оригіналі використовуються символи кирилиці, крім того, місце видання (можливо із зазначенням міста), а також сполучна фраза – «Abstract», рік, сторінки і носій.

Приклади:

Bashtannyk, A.G. "Regulation Mechanisms of the Public Authorities` Activity in the Context of Decentralization [Mehanizmy reguluvannja dijal`nosti organiv dergavnoj vlady v umovah decentralizacii]." Diss. Lviv Regional Institute for Public Administration. Abstract, (2017): 20. Print.

Olenychenko, Y.A. "Mechanisms of public administration in the field of safety of solid household waste management [Mekhanizmy derzhavnogo upravlinnya u sferi bezpeky povodzhennya z tverdymy pobutovymy vidchodamy]." Abstract Diss. … PhD in Public Administration. Kharkiv, (2017): 178. Print.