1. Об'єктивність і неупередженість у виборі статей для публікації.

2. Високі вимоги до якості і актуальності наукових досліджень.

3. Рішення про прийняття статей для публікації колегіально приймаються редакційною комісією.

4. Оперативність в контактуванні з авторами публікацій.

5. Повне дотримання авторських і суміжних прав.