Редакція збірника наукових праць з повною відповідальністю підходить до питань підтримки наукової репутації і уважно стежить за відповідністю опублікованих матеріалів високим стандартам. Редакція в своїй діяльності керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE), а також враховує цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Відповідальність за рішення щодо статей, поданих до публікації в збірнику наукових праць несе головний редактор Вісника. Перевірка роботи на актуальність і її значення для фундаментальної і прикладної науки є основними факторами, що впливають на рішення про публікацію статті, основу якого складають положення чинного законодавства. Для прийняття такого рішення головний редактор Вісника може радитися з іншими членами редакційної колегії, і керуватися її політикою.

Головний редактор журналу і співробітники редакційної ради не повинні розкривати інформацію про надані рукописи третім особам за винятком рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця. Відомості, що містяться в представленій для публікації статті, не повинні використовуватися в будь-якій особистій роботі головного редактора і членів редакційної ради без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Головному редактору слід відмовитися від своєї участі в рецензуванні статті при наявності конфлікту інтересів у зв'язку з конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з кимось із авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті. Головний редактор повинен вимагати від усіх авторів видання надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був виявлений після публікації.

При отриманні етичної скарги щодо представленої наукової статті до Віснику, його головний редактор вживає відповідних заходів, що включають в себе контакт з автором цієї статті і належний розгляд його скарги.

ОБОВ'ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕТІВ:

Кожен отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен обговорюватися з третіми особами за винятком осіб, уповноважених редактором. Рецензування повинно проводитися об'єктивно. Рецензенти повинні висловлювати свою точку зору ясно, обґрунтовано і не допускати прояви особистих претензій до автора.

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ:

Автори статті повинні гарантувати оригінальність своєї роботи, і при використанні інформації або слів з інших публікацій це повинно бути відповідним чином позначено посиланням або вказано в тексті. У разі виявлення значного або часткового збігу між розглянутим рукописом і будь-якою іншою відомою опублікованою роботою рецензентам слід звернути на це увагу головного редактора.

Плагіат має безліч форм, від представлення чужої роботи як своєї до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи без посилання на джерело, а також заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, проведених іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах неприпустимий і є неетичною поведінкою при публікації. Надання автором однієї і тієї ж рукописи більш ніж в одне видання одночасно також вважається порушенням етичних норм і правил.

Плагіат має безліч форм, від представлення чужої роботи як своєї до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи без посилання на джерело, а також заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, проведених іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах неприпустимий і є неетичною поведінкою при публікації. Надання автором однієї і тієї ж рукописи більш ніж в одне видання одночасно також вважається порушенням етичних норм і правил.

Якщо автор виявляє помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він повинен сповістити головного редактора видання про це і сприяти опублікуванню спростування або виправлення статті. У разі якщо головний редактор отримує інформацію про значні помилки в публікації від третьої особи, автор зобов'язаний зробити спростування або надати докази очності і достовірності своєї роботи.