Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління

ISSN 2414-5858 (Print)
ISSN 2414-5866 (Online)

Видання засноване в 2014 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21020-10820р від 15.10.2014 р). Наведено результати наукових досліджень в галузі державного управління. Розглядаються проблеми розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, а також реагування на надзвичайні ситуації. Представлені в збірнику наукові роботи відображають сучасні підходи до підвищення ефективності та результативності функціонування такої системи і тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

Матеріали призначені для науковців, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами державного управління.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року» (додаток 17 до наказу) Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління) включено до переліку фахових видань з державного управління.

З 2016 року Вісник включений до міжнародної бібліографічної бази даних RePEc (США) і міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща).

З 2017 року Вісник включено в міжнародну базу даних Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory) та в європейську репозитарну базу даних OpenAIRE.