Всі автори зобов'язані розкрити (задекларувати в відповідному розділі статті) фінансові або інші явні або потенційні конфлікти інтересів, які можуть бути сприйняті як ті, що вплинули на результати або висновки, представлені в роботі.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, що підлягають розкриттю:

• отримання фінансової винагороди за участь в дослідженні або написання рукопису;

• будь-який зв'язок (робота за договором, консультування, наявність акціонерної власності, отримання гонорарів, надання експертних висновків) з організаціями, що мають безпосередній інтерес до предмету дослідження або огляду;

• патентна заявка або реєстрація патенту на результати дослідження (авторського права і ін.);

• отримання фінансової підтримки для будь-якого з етапів проведення дослідження або написання рукопису (в тому числі гранти і інше фінансове забезпечення).

• явні і потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті якомога раніше.

Інформація про конфлікти інтересів, отримана від авторів рукописів, не надається рецензентам і доступна тільки редакційній колегії при ухваленні рішення про публікацію рукопису. Також інформація про конфлікти інтересів публікується в складі повного тексту статті.