Помаза-Пономаренко А.Л.

д.держ.упр., с.д., ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків

ОСВІТА AD HOC: УНІВЕРСИТЕТИ 5.0 У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-3

Ключові слова: стратегічні напрямки; тенденції; освітня сфера; за кордоном; Україна.

Анотація

У статті аналізуються напрямки й тенденції розвитку освітньої сфери України, зокрема у воєнний період в короткостроковій перспективі. Обґрунтовано, що за наявності економіки 4.0 в Україні повинні функціонувати університети 5.0, що будуть враховувати тенденції загально світові та важливість забезпечення розвитку вітчизняної освіти в умовах зовнішньої агресії.

Посилання

 1. Вища освіта в Греції. URL: https://mudra.ua/ua/higher-education-programs-catalog/filter/&countries=greece/.
 2. Вища освіта в Канаді. URL: https://studyplus.com.ua/vyscha-osvita-canada/.
 3. Вища освіта в Ірландії. URL: https://compass.in.ua/ua/strany/irlandiya/vyisshee-obrazovanie-v-irlandii/.
 4. Грузія. Путівник по системах освіту світу. URL: https://naric.in.ua/attachments/4all/EducationSysytems/Georgia.pdf.
 5. Держава Ізраїль. URL: http://enic.in.ua/attachments/4all/EducationalSystems/Israel_site.pdf.
 6. Закон оптимальності // Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Закон_оптимальності.
 7. Закон оптимуму // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О.Г. Лановенко, О.О. Остапішина. Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2013. 226 с.
 8. Навчайся в Європі. URL: https://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/education-in-eu_uk.pdf.
 9. Навчання на бакалавраті в Польщі. URL: https://proekt-obk.com/page/bakalavriat.
 10. Образование в Эстонии. URL:https://www.unipage.net/ru/education_estonia.
 11. Освіта. URL: https://bhconsulate.org.ua/bosniya-i-gertsegovina-7518899/osvita/.
 12. 12.Освіта в Німеччині. URL: https://atlasedu.com.ua/ua/strany/germaniya/.
 13. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/.
 14. Про вищу освіту у Франції. URL: https://www.ukraine.campusfrance.org/pro-vischu-osvitu-u-francii.
 15. Помаза-Пономаренко А.Л., Карпеко Н.М. Управлінсько-методологічний вимір використання соціального й освітнього потенціалу при формуванні безпеки регіонів України // Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління), 2016. Вип. 2 (5). С. 42–47.
 16. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія. Запоріжжя: ЗДІА. 2017. URL: https://old-zdia.znu.edu.ua/index.php?page=4007&lang=ru.
 17. Румунія. Путівник по системах освіту світу. URL: http://enic.in.ua/attachments/4all/EducationalSystems/Romania_site.pdf.
 18. Система освіти в Словаччині. URL: https://www.postupai.com/ua/news/sistema-osviti-v-slovaccini.
 19. Статистичні дані // Державна міграційна служба України. URL: https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2021_9.pdf.
 20. ТОП-5 країн для здобуття освіти 2020 згідно з U.S. News&WorldReport. URL: https://studentstudy.com.ua/news-detail/top-5-krayin-dlia-zdobuttia-osviti-2020-zgidno-z-u-s--news-&-world-report-25-06-2020/.
 21. Українські біженці за кордоном: адаптація і життя “по-новому” // Career Hub. URL: https://careerhub.in.ua/ukrainski-bizhenci-za-kordonom-adapt/.
 22. У МОЗ розповіли біженцям все про медичну допомогу за кордоном. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3479336-u-moz-rozpovili-bizencam-vse-pro-medicnu-dopomogu-za-kordonom.html.
 23. Фінляндія продовжуватиме підтримувати освітню реформу в Україні // Інфомаційне агентство Interfax- Україна. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/835106.html.
 24. Шкарлет Сергій зустрівся з генеральним директором Microsoft Education у Лондоні // Єдиний веб-портал органів виконавчої влади в Україні. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/sergij-shkarlet-zustrivsya-z-generalnim-direktorom-microsoft-education-u-londoni.
 25. Як українцю отримати вищу освіту в Чехії. URL: https://europortal.biz.ua/evropa/chehija/vyshcha-osvita-v-chekhii.html.
 26. Fourth Industrial Revolution. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution.
 27. Society 5.0. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_5.0.
 28. Unipage – brand of education abroad. URL:https://www.unipage.net/ru/bachelor_china.
 29. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7293&skl=10.