Біліченко А.П.

аспірант УМСтаФ, мДніпро

ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-7

Ключові слова: податкова культура, податкова консультація, принципи податкового консультування, моделі податковий консультацій, Податковий кодекс України.

Анотація

У статті визначено, що одним із шляхів підвищення рівня податкової культури визначають податкове консультування - надання послуг клієнтам у вигляді консультування щодо податкової системи. Охарактеризовано мету податкового консультування, яка полягає в сприянні підготовці кваліфікованих фахівців, які можуть надати ефективні податкові консультації відповідно до податкового законодавства. Окреслено систему принципів податкового права, яка складається із прямо закріплених та непрямо закріплених принципів. До першої категорії належить принцип рівності усіх платників податків перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації та принцип презумпції правомірності рішень платника податків. До другої категорії належать принципи, які регламентуються ст. 52−53 Податкового кодексу України: принцип забезпечення практичної необхідності консультування, принцип індивідуальної орієнтованості, принцип забезпечення гарантій для платника податків, принцип примату узагальнюючої податкової консультації, принцип забезпечення судового контролю.Надано характеристику таким типам моделей податкових консультацій як експертна, проектна, процесна та навчальна. Також вказано переваги та недоліки кожної моделі. Визначено, що на даний час українська нормативно-правова база податкового консультування складається із глави 3 Податкового кодексу України. Встановлено низку невирішених проблем щодо подальшої розбудови інституту податкового консультування в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення та вдосконалення. 

Посилання

  1. Бречко О.В. Опорний  конспект  лекцій  з  дисципліни
    «Податкове консультування» // Тернопіль, 2017. URL:  http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/52211/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf.
  2. Смірнова О.М. Організаційно-правове регулювання податкового консультування: зарубіжний досвід // Науковий вісник Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України : збірник наукових праць. Вип.7-8 (110-111) : Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2010. – с.47-52.
  3. Тильдиков A.B. Основы налогового консультирования. Учебно-методич. пособие. М.: УМЦ при МНС РФ, 2004. 224с.
  4. Демишева Т.А. Организация и методика налогового консультирования. Учебное пособие. М.: Тезарус, 2004. 426с.
  5. Офіційний сайт Європейської конфедерації податкових консультантів. URL: http://www.cfe-eutax.org/about.
  6. Ткачик Ф.П. Податкове консультування. Навчальний посібник / Ф.П. Ткачик – Тернопіль: Вектор, 2015. 252 с.. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25395/1/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20-%20%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BA.pdf.
  7. Брояков С. В. Система принципів податкового консультування // Knowledge, Education, Law, Management. 2020. № 4(32) Vol. 2. С. 14–18. URL:  http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/18.
  8. Безпалько І. Р. Теоретико - методичні засади податкового консультування в Україні // Ефективна економіка. 2015.№ 11. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_71.