Воротін В.Є.

д.держ.упр., проф., ІЗ ВРУ, мКиїв

Шинкарьов А.М.

к.держ.упр., ННІМВтаСН ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

ПУБЛІЧНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-8

Ключові слова: економічна політика, публічне управління, регіональне управління, економіка тилу, місцевий розвиток, ресурсне забезпечення

Анотація

У статті наведені дані та здійснено аналіз результатів публічної економічної політики під час воєнного стану в Україні. Розкриті теоретичні засади публічного управління (механізмів й інструментів) місцевого та регіонального розвитку за сучасних умов агресії РФ в Україні та подальшого відтворення дієвої системи державного управління. В статті обґрунтовані нові підходи до вирішення окремих проблеми функціонування основних організаційно-економічних механізмів у сфері економічного розвитку та безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану. Доведено, що виникнення проблем у сфері «ресурсної залежності» національного та місцевого розвитку є наслідком зростаючої кількості питань щодо забезпечення дієвого функціонування організаційно-економічних механізмів розвитку в умовах надзвичайних і воєнних ситуацій в Україні, оскільки органи влади на мають ще повноцінного законодавчого та нормативного підґрунтя стосовно ресурсного забезпечення виконання делегованих їм повноважень і перехід на економіку тилу. Основною умовою процесу переходу на ефективну економіку тилу є розробка сучасних систем управління, зокрема з допомогою країн членів ЄС. Основними особливостями сучасної системи управління сьогодні є: консолідація даних і знань, розвиток логістичних мереж воєнного стану, персональна відповідальність, різноманітність заходів управління, баланс міста і села та всі зусилля для Перемоги. 

Посилання

  1. Воротін В. Є., Коваль О. М., Проданик В. М. Територіальне управління ресурсним і продовольчим забезпеченням: «Сади перемоги» в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2022. № 1. С. 85-95.
  2. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show. Text. (Дата звернення: 11.05.2022).
  3. O.Savka, O.Keier, A.Oliinyk, V.Kuibida, V.Vorotin. Current practice of interpreting corruption and anti-corruption policies concerning providing improper advantage: European experience. Journal of interdisciplinary research. 12(1).  2022. p. 16-24.