Крихтіна Ю.О.

к.е.н., доц., УДУЗТ, м. Харків

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-10

Ключові слова: державна політика, публічне управління, транспортна інфраструктура, правове регулювання.

Анотація

У статті розглядаються підходи до державної політики розвитку транспортної інфраструктури як загалом, і стосовно окремих секторів. Висувається теза про те, що державна політика розвитку транспортної інфраструктури охоплює, з одного боку, державну діяльність, пов'язану з виробленням нових напрямів, а також з визначенням засобів забезпечення їхньої дієвості, з іншого, діяльність учасників правовідносин щодо застосування норм права.

Посилання

  1. Авер’янов В. Б. Державне управління в Україні : навч. посібник. Київ : Юрінком Інтер, 1998. 350 с.
  2. Бодров В. Г. Державне управління у фінансово-економічній сфері : навч.-метод. матеріали. Київ : НАДУ, 2013. 88 с. 
  3. Бондар Н. М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства : монографія. Київ : НТУ, 2014. 336 с
  4. Рибчук А. В. Транспортні системи світу - важливий елемент глобальної виробничої інфраструктури. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 7. С. 99-105.
  5. Фащевський М., Чернюк Л. Геоекономічний потенціал розвитку продуктивних сил України. Економіка України. №7. Липень 2002. С. 32-36.