Кришталь Т.М.

д.е.н., проф., ЧІПБ  ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, м. Черкаси

Дулгерова О.М.

к.і.н., доцент, ЧІПБ  ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, м. Черкаси

Чубань В.С.

к.е.н., ЧІПБ  ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, м. Черкаси

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ УКРАЇНІ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-11

Ключові слова: збитки, економічні збитки від війни, державне регулювання підходів щодо оцінки збитків.

Анотація

Для розробки стратегічного плану відновлення економіки України у післявоєнний період, у першу чергу, необхідно оцінити розмір економічних збитків, завданих Україні під час війни. В статті проаналізовано зміст і структуру економічних збитків від війни. Досліджено світові та вітчизняні методичні підходи щодо оцінки економічних збитків від війни. За результатами дослідження встановлено необхідність (доцільність) подальшого нормативного регламентування державою питання оцінки економічних збитків, завданих Україні внаслідок війни з урахуванням світового практичного досвіду.

Посилання 

  1. KSE Institute «Росія заплатить» за підтримки уряду та Офісу президента. https://damaged.in.ua/.
  2. Іванов С. В. Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства: монографія. Дніпрпетровськ: Вид-во Маковецький, 2015.  175 с.
  3. Каламбет С. В., Галаганов В. О. Підходи до визначення воєнних втрат і збитків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 14. Частина 1. 2015. С. 43-46.
  4. Самойленко І. А., Орловська Ю. В.  Оцінка і класифікація збитку викликаного зниженням якості електроенергії, що поставляється. Журнал Економічний простір. 2008. №18. С. 170.
  5. Господарський Кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#top.
  6. Брус В. В., Ващенко Д. О., Кришталь Т. М. Поняття та структура збитків від наслідків війни. Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 21 квітня 2022 року, м. Черкаси. Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2022. 294 с.
  7. Економічні збитки від війни Росії з Україною.   https://delo.ua/uk/economy/ekonomicni-zbitki-vid-viini-rosiyi-z-ukrayinoyu-yak-yix-raxuyut-ta-yakix-pokaznikiv-nam-cekati-394674/
  8. Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації: Постанова КМУ від 20 березня 2022 р. № 326. https://ips.ligazakon.net/document/KP220326?an=14
  9. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану: Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 04 квітня 2022 р. № 167. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0406-22#Text