Вітовецький В.О.

аспірант ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків

Палюх В.В.

доктор філософії, старший науковий співробітник ННВЦ Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

РЕФОРМА УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ: ВИБІР АДЕКВАТНОЇ МОДЕЛІ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-16

Ключові слова: реформування освіти, моделі реформування освіти, етапи реформування освіти, реформування освітньої системи, освіта

Анотація

У статті розглядаються основні питання реформування освіти в Україні, проводиться аналіз та вибір адекватної моделі в сучасних реаліях. Вивчено нормативні документи, що регламентують етапи реформування освіти в Україні, стан досягнення цілей, та основні напрями які впроваджуються в нашій державі. Аналізуються основні питання, що можуть негативно впливати на стан реформування освітньої системи в Україні, також характеризовано стан наукової розробки реформування освіти в України, та його регулювання, а також визначено напрями модернізації.

Посилання 

  1. Болонський процес і реформування вищої освіти Франції / Упоряд. Г. Г. Крючков, В. В. Бурбело. – К. : Вид. – полігр. центр “Київський університет”, 2004.
  2. Квієк М. Університет і держава: вивчення глобальних трансформацій / М. Квієк ; [пер.з англ. Т. Цимбала]. – К.: Таксон, 2009. – 380 с. – Бібліогр.: С. 319 – 371.
  3. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В. Г. Кремень. – К. : Пед. думка, 2009.
  4. Наказ президента України №344/2013 від 25.06.2013 р. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
  5. Огнев'юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти / В. О. Огнев'юк , С. О. Сисоєва // Рідна школа. – 2012. – № 4 – 5. – С. 44
  6. Рівний доступ до якісної освіти (звіт за перший етап). “Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти”. – Режим доступу: www.irf.ua/files/ukr/programs_edu_ep_329_ua_eaqefv.doc
  7. Хоружа Л. Л. Аксіологічні засади освітології. Держава, суспільство і особистість / Л. Л. Хоружа // Освітологія: польськоукраїнський журнал. – Ч. І. – Варшава – Київ, 2012. – С. 86 – 91.