Карпеченкова Г.В.

аспірантка ДДУВС, м. Дніпро

ПРОТИДІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї НА РІВНІ ДЕРЖАВИ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-17

Ключові слова: домашнє насильство, державна політика протидії домашнього насильства, профілактика насильства в сім’ї, протидія домашнього насильства.

Анотація

У статті розглядаються основні форми та методи протидії та профілактики насильства в сім’ї на рівні держави. Виділено складові, які необхідно враховувати при визначенні принципів організації роботи з подолання та розробки норм профілактики на рівні місцевого самоврядування. Визначено основні підходи соціальної роботи, формування стратегії виявлення та профілактики насильства в сім'ї.

Посилання

  1. Волощук А. М., Ярмакі Х.П., Ковальова О.В. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї :
    монографія. Одеса : ОДУВС, 2013. 218 с.
  2. Герасименко Г.В. Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 1 (32). С. 43–57.
  3. Існуюча система збирання та аналізу даних про насильство щодо жінок і насильство в сім'ї в Україні. Аналітичний експертний звіт. URL: https://rm.coe.int/1680471c22.
  4. Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU11251.html.
  5. Полковенко О. В., Кобеньок Г. В., Полковенко Т. В. Домашнє насильство: причини, ознаки, методи попередження. Scientific Journal «ScienceRise». Психологічні науки. 2015. №5/1(10). С. 71–74.
  6. Сукмановська Л. М. Історичні аспекти виникнення проблеми домашнього насильства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. Вип. 3. С. 272–281.