Лопатченко І.М.

к.держ.упр., ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків

АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-18

Ключові слова: публічне управління, волонтерство, допомога, держава, закон, розвиток волонтерськогог руху.

Анотація

В роботі досліджуються основні аспекти, що стосуються публічного управління розвитком волонтерського руху в Україні. Висвітлюється проблематика волонтерського руху, сучасний стан українського волонтерства, а також особливості його розвитку в Україні. Розглянуті основні напрями розвитку волонтерського руху в Україні. Визначено потенційні напрямки розвитку публічного управління розвитком волонтерства в Україні.

Посилання

  1. Волонтерські організації. Українська волонтерська служба. URL: https://mip.gov.ua/content/volonterski--organizacii.html.
  2. Волонтерські програми в Україні. URL: https://mfa.gov.ua/ua/aboutukraine/volunteering.
  3. Громадські організації в розвитку громадянського суспільства в Україні: проблеми та перспективи. URL: http://naub.org.ua/?p=1053.
  4. Толстоухова С.В. Перспективи вдосконалення змісту підготовки фахівців із соціальної роботи // Соціальна робота Україні: теорія і практика. 2010. № 1-2. С. 91-98.
  5. Тохтарьова І.М. Волонтерський рух в Україні: шляхи до розвитку громадянського суспільства як сфера соціальних відносин // Теорія і практика державного управління і місцевого самоврядування. 2014. № 2. С. 156-161.