Вавренюк С.А.

д.держ.упр., НУЦЗУ, м. Харків

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-21

Ключові слова: криза, фінанси, держава, управління, суспільство.

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу стану публічного управління підготовки кадрів вищої школи в Україні. Для розвитку сфери вищої освіти в Україні важливою необхідністю є формування професійної компетентності кадрів та керівних кадрів закладів вищої освіти в період інноваційних змін, а також підвищення їхнього профільного рівня. Основу підготовки та підвищення профільного рівня забезпечує тільки спеціальна освіта. Одну із важливих ролей у даному аспекті відіграє підготовка фахівців публічного управління у сфері освіти та управління закладом вищої освіти. Це стосується керівних кадрів сфери освіти на районному, міському та регіональному рівнях та керівників закладів вищої освіти для яких основне завдання полягає у забезпеченні реалізації державної освітньої політики. Автор приходить до висновку, що теперішня кадрова політика у вищій школі України направлена на пошук оптимального переліку вимог до головного суб’єкта навчального процесу, а саме викладача. Однак застосовуючи хибний підхід, шукати оптимальне рішення є не досить розумно. Такий оптимальний перелік вимог до педагогічного працівника визначають центральні органи виконавчої влади, а це є неможливим, що призводить до неадекватного вирішення завдання в галузі кадрової політики у вищій школі

Посилання 

  1. Ажажа М. А. Державне управління модернізацією вищої освіти в Україні: монографiя. Запорiжжя : Класичний приватний унiверситет, 2019. 427 с.
  2. Бєлова Л. О. Якісна освіта як запорука якості життя населення. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. Вип. 4 (54). С. 8–17.
  3. Вавренюк С.А. Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2020. 284 с.
  4. Вавренюк С.А. Проблеми та напрямки досягнення якості освіти на етапі реформування вищої освіти України // Інвестиції : практика та досвід: науково-практичний журнал, серія Державне управління, 2018. Вип. 14. С. 79-83.
  5. Вавренюк С.А. Проблемні питання підготовки висококваліфікованих кадрів вищої школи // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал, серія Державне управління. 2018. Вип. 21. С. 85-89.