Марущин Ю.В.

аспірант ХУУтаП ім. Л. Юзькова

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОБЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-29

Ключові слова: територіальна громада, децентралізація, співробітництво територіальних громад, добровільне об’єднання територіальних громад.

Анотація

Здійснено аналіз правових засад розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Проведено історичний розгляд процесу державної політики місцевого самоврядування із зорі відновлення незалежності нашої країни до сучасного етапу, який увінчався децентралізацією фінансової системи та  передачею на базовий рівень громад належних повноважень і ресурсів.

Посилання

 1. Куц Ю. О., Решевець О. В. Територіальна громада: управління розвитком: монографія / за заг. ред. Ю. О. Куца. Харків: Константа, 2013. 540 с.
 2. Куц Ю. О. Проблемне поле державного управління: концептуальна демаркація. Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. 2011. № 1(5). С. 3-10.
 3. Берданова О. В., Вакуленко В. М. Стратегічне планування регіонального розвитку: навч. посіб. Київ: НАДУ. 2007. 96 с.
 4. Молодожан Ю. Б. Самодосконалість територіальних громад: системний підхід: монографія. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. 370 с.
 5. Ткачук А.Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство (навчальний модуль) / Анатолій Ткачук. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 80 с.
 6. Серьогін С. М., Гончарук Н. Т. Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні. Аспекти публічного управління. 2015. № 4. С. 111-120.
 7. Наконечний В. В. Управління містом: теоретико-методологічний вимір: монографія. Харків: Цифрова друкарня № 1, 2012. 263 с.
 8. Веб-портал Децентралізація. URL: https://cutt.ly/ZJDInQK.
 9. Про схвалення Концепції реформи місцевого самоврядування: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 900-р. URL: https://cutt.ly/wJDRBMd.
 10. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1456-р. URL: https://cutt.ly/wJDRN8N.
 11. Про схвалення Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 385-р. URL: https://cutt.ly/7JDR1hU.
 12. Про затвердження плану заходів на період до 2011 року щодо реалізації Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1134-р. URL: https://cutt.ly/sJDR0Iz.
 13. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 18 червня 2014 р. URL: https://cutt.ly/QJDR31I
 14. Організація співробітництва територіальних громад в Україні (практичний посібник). URL: https://cutt.ly/GJDR42n.
 15. Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад. URL: https://cutt.ly/OJDR514.
 16. Про засади державної регіональної політики. Закон України від 5 лютого 2015 р. № 156-VIII. URL: https://cutt.ly/SJDTrCF.
 17. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. Київ: НІСД, 2016. 61 с.
 18. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України від 28 грудня 2014 р. № 79-VIII. URL: https://cutt.ly/KJDTydT
 19. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28 грудня 2014 р. № 79-VIII. URL: https://cutt.ly/CJDTu3b.
 20. Про затвердження ДБН Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 грудня 2017 р. № 343. URL: https://cutt.ly/aJDTsar.
 21. Глава Уряду пропонує до 2020 року завершити об’єднання громад і розробити якісні стратегії розвитку регіонів. URL: https://cutt.ly/0JDTfMh.
 22. Процес закріплення незворотності децентралізації у Конституції триватиме близько 1,5 року, – Володимир Гройсман. URL: https://cutt.ly/PJDThYt.
 23. Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні: Постанова Верховної Ради України від 4 червня 2015 р. № 509-VIII. URL: https://cutt.ly/6JDTjFh.