Правосуд О.

аспірант, ДДУВС, м. Дніпро

РОЛЬ І МІСЦЕ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-30

Ключові слова: публічне управління, національна безпека, довіра населення.

Анотація

У статті визначається роль і місце довіри населення в системі публічного управління у сфері забезпечення національної безпеки. Це здійснено із урахуванням інформації ОЕСР щодо рівня довіри населення до влади. У цьому контексті відбувається звернення до парадигмальних модифікацій системи державного управління, підґрунтя якої становить довіра населення.

Посилання

  1. Баланс довіри/недовіри до соціальних інституцій // Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». URL: https://dif.org.ua/article/balans-dovirinedoviri-do-sotsialnikh-institutsiy.
  2. Паніотто В. Чому українці вірять у перемогу, а росіяни люблять війну? Пояснює соціолог Паніотто (21.04.2022 р.) // BBC NEWS | Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-61151164.
  3. Помаза-Пономаренко А. Л., Лободенко К. В. Наукові перспективи розвитку правозахисної державної політики України: монографія. Харків: НУЦЗУ, 2020. 188 с.
  4. Pomaza-Ponomarenko A., Hren M., Durman O., Bondarchuk N., Vorobets V. Management mechanisms in the context of digitalization of all spheres of society // Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION-2020. Núm. 42. URL: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/issue/view/RSAN42/showToc.
  5. Trust in Government // OECD. URL: https://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm.