Ігнатьєв О.М.

аспірант, ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГОМ СТАНУ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В УКРАЇНІ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-33

Ключові слова: механізми публічного управління, моніторинг стану потенційно небезпечних об'єктів, надзвичайна ситуація, ситуаційний центр, інтелектуальні системи.

Анотація

У статті запропоновано шляхи вдосконалення адміністративно-організаційного, нормативно-правового, інформаційного та фінансово-економічного механізмів публічного управління моніторингом стану потенційно небезпечних об’єктів. Особлива увага приділена забезпеченню функціонування інтелектуальних комп’ютерних систем для вирішення задач моніторингу стану потенційно небезпечних об’єктів та прогнозування протікання надзвичайних ситуацій в майбутньому. Визначені перспективи розвитку механізмів публічного управління моніторингом стану потенційно небезпечних об’єктів в Україні.

Посилання 

  1. Кропотов П.П., Бєгун В.В., Гречанінов В.Ф. Створення сучасної системи моніторингу безпеки – актуальна державна та наукова задача // Системи обробки інформації. 2015. Вип. 11 (136). С. 199-206.
  2. Андронов В.А. Науково-конструкторські основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні: Монографія / В.А. Андронов, М.М. Дівізінюк, В.Д. Калугін, В.В. Тютюник. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2016. – 319 с.
  3. Левчук К.О., Романюк Р.Я., Толок А.О. Цивільний захист: навчальний посібник. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2016 р. 325 с.
  4. Ігнатьєв О.М., Крюков О.І. Особливості стратегії формування державної політики України в сфері управління моніторингом стану потенційно небезпечних об’єктів / О.М. Ігнатьєв, О.І. Крюков // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2021. – Вип. 2 (15). – с. 351-358. – (Серія "Державне управління"). DOI: 10.52363/2414-5866-2021-2-41.
  5. Ігнатьєв О.М. Удосконалення інформаційного механізму державного управління моніторингом стану потенційно небезпечних об’єктів / О.М. Ігнатьєв // Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Харків: НУЦЗУ, 2021. С. 366.