Хмиров І.М.

д.держ.упр., доц., НУЦЗУ, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-36

Ключові слова: гасіння пожежі, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, несанкціонований доступ, відшкодування шкоди, матеріальні збитки.

Анотація

Розглянуто особливості вирішення у вітчизняному законодавстві питання про відшкодування шкоди, завданої Державною службою з надзвичайних ситуацій при гасінні пожеж. Визначено, що шкода, завдана Державною службою України з надзвичайних ситуацій при гасінні пожеж, має не відшкодовуватися лише у випадку дотримання порядку проникнення до житла особи.

Посилання

  1. Кивель В. Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм: Збірник статей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті П. О. Недбайла. 28-29 березня 2008 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2008. С. 75–76.
  2. Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1052. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF.
  3. Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні : монографія / за ред. Н. Оніщенко, О. Зайчука. К. : 2007. 424 с.
  4. Рішення Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 13 червня 2012 року // Національний реєстр судових рішень. URL: https://scourt.info/.
  5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
  6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
  7. Про житлово-комунальні послуги. Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 47. Ст. 514.
  8. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 34-35. Ст. 458.