Малахов Р. В.

аспірант НУЦЗУ

МЕДІАРЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖДЕРЖАВНОЇ АГРЕСІЇ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-39

Ключові слова: інформаційне суспільство, національна безпека, медіавійна, інформаційно-психологічного вплив, інформаційна війна, міждержавна агресія.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі медіаресурсів у здійсненні інформаційно-психологічного впливу на людину, як об’єкта національної безпеки. Проаналізовано реальні й потенційні медіазагрози для медіапростору України. Встановлено, що пропагандистсько-маніпулятивні інформаційно-психологічні загрози медіаресурсів держав агресорів на національний інформаційний простір дестабілізує всю сферу національної безпеки України. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності поняття інформаційна війна та інформаційно-психологічного вплив. Надано рекомендації щодо вдосконалення механізмів державного регулювання протидії медіазагрозам.

Посилання

  1. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 2017р. № 45. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text (Дата звернення: 12.04.2022 р.)
  2. Czerwinski T.J. The Third Wave: what the Tofflers never Told You. National Defense University, 1996
  3. Карл фон Клаузевіц Природа війни. Х : Vivat, 2018. 416 с.
  4. Фещенко І.В. Інформаційна війна як органічна складова сучасного збройно-політичного конфлікту. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2021. Т. 13. № 1. С. 96-103