Хуторний Б.В.

аспірант, Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського м. Київ

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПАРИРУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-40

Ключові слова: національна безпека, військова політика, загрози військової безпеки, механізми, державні цілісність.

Анотація

У статті визначено основні засоби та інструменті забезпечення національної безпеки. Механізми виявлення загроз національній політиці, та основні негативні чинники не тільки зовнішнього впливу, а й у середині держави. Визначено найефективніші політичні механізми забезпечення військової безпеки, та виявлено особливості військової політики. Визначена загальна оцінка ситуації навколо України, її загрози військовій безпеки, що еволюціонують, стають багатофакторними, концентруються в різних регіонах, взаємно впливають один на одного, набувають комплексного характеру і тому вимагають усвідомленого, цілеспрямованого та системного підходу для їхньої локалізації та нейтралізації

Посилання

  1. Антонюк О. Державна самоідентифікація України в процесі реалізації національних інтересів / О. Антонюк // Персонал. – 2017. – № 11. – С. 4-10.
  2. Буравльов В.П. Динаміка розвитку системи національної безпеки країни / В.П. Буравльов, В.В. Гетьман // Стратегічна панорама. – 2016. – № 3. – С. 35-41.
  3. Горбулін В.П. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України: [моногр.] / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ»», 2007. – 592 с.
  4. Дзьобань О. Національна безпека в суспільствах транзитивного типу: [моногр.] / О. Дзьобань. – Харків: НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2004. – 292 с.
  5. Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень: [моногр.] / А.Б. Качинський. – К.: НІСД, 2013. – 101 с.
  6. Кулінська А.В. Управління національною безпекою як основою забезпечення сталого розвитку національного господарства / А.В. Кулінська // Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 20-26