Бабенко В.Ю.

ад'юнкт, НУЦЗУ, м. Харків

АНАЛІЗ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМИ КОНФЛІКТАМИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ НЕЇ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЯКІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У 2022 РОЦІ)

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-15

Ключові слова: суспільні конфлікти, публічне управління, соціально-політичний, організаційно-правовий, медійно-комунікаційний, якісне дослідження.

Анотація

Проаналізовано ставлення населення до проблем публічного управління суспільними конфліктами в Україні під час військової агресії Російської Федерації проти України. Дослідження проводилось шляхом анкетування експертів з питань публічного управління. У цій роботі проведено якісний аналіз за результатами якого визначено, що у межах державної політики в регіонах проблеми суспільних конфліктів контролюються частково, спостерігається недостатнє публічне управління суспільними конфліктами в Україні на загальнодержавному рівні. Найбільш поширеним видом суспільних конфліктів є ті, які мають політичне підґрунтя. Найбільшою причиною виникнення суспільних конфліктів є зовнішня агресія відносно України та її регіонів. Відповідальними за вирішення суспільних конфліктів України повинні бути вищі органи державного управління. Найдивнішим напрямом вирішення суспільних конфліктів в Україні є проведення системних і структурно-організаційних реформ. Найбільш перспективним є дослідження шляхів удосконалення соціально-політичного механізму публічного управління суспільними конфліктами в Україні.

Посилання

  1. Google-форми https://forms.gle/S3nhTU5CoYStMEKy8.