Випуск 1(18)2023

Зміст

 1. Akhmedova O. A. SCIENTIFIC THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH TO DETERMINING SECURITY OF THE TOURIST INDUSTRY AS AN OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

 2. Авдєєва А.В. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

 3. Завадська І.К. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 4. Лопушинський І.П. ДО ПИТАННЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРАФИ «НАЦІОНАЛЬНІСТЬ» ДО ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 5. Пасічник О.М. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 6. Поступна О.В., Степанко О.В., Завада Є.Є. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧОРНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

 7. Степанов В.Ю. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

 8. Ткач Т.А. ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ У ЄВРОСЮЗІ ТА В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

 9. Шевченко С.О. АІ-ВИКЛИКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

 10. Батир Ю.Г., Помаза-Пономаренко А.Л., Лопатченко І.М. ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (ЧАСТИНА 2)

 11. Вавренюк С.А. МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 12. Карпеко Н.М., Кравченко А.О. ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

 13. Крамаренко С.Б. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОЮ ПОЛІТИКОЮ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ

 14. Леоненко Н.А. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 15. Ляшевська О.І. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СУЧАСНОГО ВОЄННОГО СТАНУ НА ЕКОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ УКРАЇНИ У РІЗНИХ ЇЇ РЕГІОНАХ

 16. Майстро С.В. СУЧАСНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОСОБЛИ-ВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

 17. Носков О.М. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 18. Помаза-Пономаренко А.Л., Борисова Л.В., Батир Ю.Г., Лопатченко І.М. ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (ЧАСТИНА 3)

 19. Цимбал Б.М., Крюков О.І. МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

 20. Шведун В.О., Ігнатьєв О.М. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ВЕТЕРАНІВ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

 21. Астахов В.Д. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

 22. Гвоздь Є.В. СВІТОВИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКОЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 23. Головко В.В. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОГО ОХОПЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ

 24. Миронович Г.А. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ АРМІЙ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО У ВІТЧИЗНЯНУ СИСТЕМУ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 25. Синишин М.М. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

 26. Тресков А.В. НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

 27. Тюріна Д.М. РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПІДВИЩЕННІ ГЕНДЕРНОЇ СВІДОМОСТІ

 28. Форсюк В.О. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

 29. Єманов В.В., Бєлай С.В., Тробюк В.І. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІДСІЧІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

 30. Мороз С.А., Мороз В.М., Мороз О.В. БЕНЕФІЦІАРИ ТА СТЕЙКХОЛДЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ

 31. Коруняк А.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СТАРОСТИ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ В УКРАЇНІ

 32. Михайлов Д.С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 33. Ажажа М.А., Коротенко Д.О. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОПОЛІТИЧНИХ РЕФОРМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

 34. Жировий Б.В. ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ У МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІ-ДЖЕННЯХ: ЗМІСТ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

 35. Порока С.Г., Кононович В. Г. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

 36. Черкашин О.В., Ковальов П.А., Щербак С.М. ІГРОВІ ВПРАВИ ТА ТРЕНІНГИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ – ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

 37. Ященко О.А., Гарбуз С.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ